Disclamer - Autoschade Herstel De Groot

Welkom bij Autoschade Herstel de Groot
Zwarte Bergweg 16
7361 BC Beekbergen
(+31) 55-5060459
(+31) 6-53971866
Ga naar de inhoud

Disclamer

DISCLAMER
Disclamer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Autoschade Herstel De Groot. De inhoud ervan is eigendom van Autoschade Herstel De Groot en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. Er mag niets van wordisclameren gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van Autoschade Herstel De Groot.

Autoschade Herstel De Groot zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie zijn onder voorbehoud.

Autoschade Herstel De Groot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door Autoschade Herstel De Groot aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij Autoschade Herstel De Groot geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten die niet bij Autoschade Herstel De Groot verkrijgbaar zijn of van toepassing zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Autoschade Herstel De Groot toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Autoschade Herstel De Groot vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van Autoschade Herstel De Groot ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Autoschade Herstel De Groot behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

De eigendom van logo's, illustraties en beeldmateriaal die op deze site voorkomen, berust bij Autoschade Herstel De Groot. Het is gebruikers niet toegestaan deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoschade Herstel De Groot. Deze site is tot stand gekomen i.s.m. JEwebs webdesign. Voor de volledige inhoud (tekst en beeld) van deze website geldt dat de verantwoordelijkheid bij Autoschade Herstel De Groot ligt.

Terug naar de inhoud